Konkurs w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”

27.05.2022

Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów ogłasza konkurs na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”. Rejestracja rękopisu polega na stworzeniu skróconego opisu rękopisu, zawierającego podstawowe informacje, jak: czas powstania, język, objętość, wymiary, identyfikacja dzieła lub skrócony opis zawartości, obecność zdobień bądź zapisów nutowych. Rejestracja dotyczy […]

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

12.05.2022

Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury WYMAGANIA Kandydatem na stanowisko adiunkta w Pracowni Dziejów Oświaty i […]

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

06.06.2022

Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce. WYMAGANIA Kandydatem na stanowisko asystenta w Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce […]

Ogłoszenie o pracę: asystent techniczny w projekcie badawczym

26.04.2022

Instytut Historii Nauki PAN poszukuje osoby na studiach magisterskich lub doktoranckich z dobrą znajomością języka angielskiego do pracy na stanowisku asystenta technicznego profesora Instytutu w ramach trwającego projektu badawczego Minority Cultures on the Periphery of Science: The Jews and the Circulation of Scientific Goods (13th–17th c.). Czas zatrudnienia: 23 miesiące (od maja 2022 r.) Wymiar […]

Konkurs na stanowisko wykonawcy grantu w Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

01.04.2022

OGŁOSZENIE O PRACĘ Nazwa podmiotu: Instytut Historii Nauki PAN Nazwa stanowiska: wykonawczyni lub wykonawca grantu (ze stopniem doktora) Wymagania —  stopień doktora historii lub innej dyscypliny związanej z projektem; —  wiedza i doświadczenie w zakresie badań archiwalnych i edycji tekstów źródłowych; —  zainteresowanie studiami nad płcią społeczno-kulturową lub myślą feministyczną; —  doskonała znajomość języka rosyjskiego; […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT