Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lipca 2023 r.

02.03.2023

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530 ze zm.) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT