“Medycyna Nowożytna” T. 26, 2020, fasc. 1

17.04.2022

M. Turos, Chest and heart wounds in the works of Dominique Jean Larrey This text raises the problem of the beginning of procedures performed in the early nineteenth century on the pericardial sac, and especially punctures in the event of fluid buildup. Thus, he presents the contribution of Dominique Jean Larrey to the foundations for […]

“Medycyna Nowożytna” T. 25, 2019, fasc.1

17.04.2022

Agata Strządała, Jewish bioethics at the beginning and the end of life  The article is focused on Israeli bioethical specificity, which derive from and is based  mainly on Jewish religious law and tradition. They are actively reinterpreted and implemented in Israeli society by social practices, polices and institutions. This topic is complex because the differences […]

“Medycyna Nowożytna” T. 26, 2020, zeszyt 1

17.04.2022

Joanna Turos – Rany klatki piersiowej i serca w pracach Dominique Jean Larrey Prace analityczne Joanna Lusek – Między higieną szkolną a praktyką lekarską. Zadania lekarza szkolnego w Prusach (I poł. XX wieku). Bożena Urbanek – Dobroczynność w Wilnie, w latach reaktywowania polskiej samorządności (1919–1927). Michael Pietsch, Izabela Spielvogel – Rabbiner Dr. Max Dienemann als […]

“Medycyna Nowożytna” T. 25, 2019, zeszyt 2

17.04.2022

Studia Maria J. Turos – Urazy szczęk i twarzy w doświadczeniu chirurgicznym Dominique Jean Larrey Prace analityczne Durbas – Casten Rönnow – szwedzki medyk na francuskiej prowincji w Lunéviile w latach 1737–1766 Katarzyna Pekacka Falkowska – Projekt porządku akuszerskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku (Naturforschende Gesellschaft) z 1781 roku Anachronica Płonka Syroka – Popularyzacja wiedzy medycznej […]

„Medycyna Nowożytna” T. 24, 2018, fasc. 1

12.02.2022

Bożena Płonka-Syroka, John Brown’s doctrine (1736-1788), its origin and reception in European medicine in the context of clinical standard formation. Part one.   The John Brown’s doctrine is not considered as important theoretical and practical concept in Polish historiography of medicine. It was not wildly accepted in Polish clinical medicine at the end of 18th century […]

„Medycyna Nowożytna” T. 24, 2018, zeszyt 1

12.02.2022

Bożena Płonka – Syroka – Doktryna Johna Browna (1736-1788), jej geneza i recepcja w medycynie europejskiej w kontekście kształtowania się standardu klinicznego. Część pierwsza Prace analityczne Maria Joanna Turos – Zaburzenia neurologiczne typu afazji w obserwacjach Dominique Jean Larrey Joanna Lusek – Die Studenten jüdischer Konfession aus Schlesien an der medizinischen Fakultät der Universität Wien […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 54 (2017)

17.04.2022

Artykuły Marcin Broniarczyk, Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego, lata szkolne i peregrynacje, s. 11–26 Joanna E. Dąbrowska, Profesor Ryszard Wroczyński – w trzydziestą rocznicę śmierci, s. 27–37 Roman Pelczar, Realizacja obowiązku szkolnego w szkołach ludowych Galicji w latach 1774–1873 (na przykładzie łacińskiej diecezji przemyskiej), s. 39–73 Katarzyna Piórkowska, Kształcenie i dokształcanie pracowników służb społecznych w […]

„Medycyna Nowożytna” T. 23, 2017, fasc. 2

12.02.2022

Aistis Zalnora, Stanisław Trzebiński: the Founder of the Department of Medical History and Philosophy in Vilnius Stephen Bathory University, Faculty of Medicine, in 1922-1939  The interwar Poland devoted great atten­tion to medical history and philosophy in the European context. The Medi­cal History and Philosophy Department played a significant role in Vilnius. Profes­sor Stanislaw Trzebiński, a head […]

„Medycyna Nowożytna” T. 23, 2017, zeszyt 2

12.02.2022

Studia Marek Rafalski – Ciężko chory i umierający w XIX-wiecznej Warszawie Prace analityczne Maria Joanna Turos – Leopold Lafontaine (1756-1812) nadworny chirurg króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Izabela Krasińska – Choroby a nadużywanie alkoholu w opiniach zagranicznych i polskich lekarzy (z perspektywy polskojęzycznych periodyków abstynenckich z początku XX w.) Anachronika Zbigniew Tucholski – Kremacja zwłok w […]

ORGANON 49, 2017

11.12.2021

Roman Duda — Roots of Mathematics 5 Piotr Daszkiewicz — Hommage d’exil à Władysław Taczanowski (1819–1890) 29 A[rthur]. S[tępiński]. — Ladislas Taczanowski [1890] 33 Marguerite Picard — Piotr P. Slonimski, l’intrépide généticien franco–polonais 39 Approche historique des structures de l’archéologie préhistorique et protohistorique aux XIXe–XXe siècles (Partie I) Coordonné par Arnaud Hurel Claude Blanckaert — Nommer le préhistorique au XIXe siècle. Linguistique et transferts […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT