Analecta. Spis zawartości

12.01.2023

1:1992   2:1993   3:1994   4:1995   5:1996   6:1997   7:1998   8:1999   9:2000   10:2001 11:2002   12:2003   13:2004   14:2005   15:2006   16:2007   17:2008   18:2009   19:2010   20:2011 21:2012   22:2013   23:2014   24:2015   25:2016   26:2017   27:2018   28:2019   29:2020  30:2021 1:1992 z. 1 Janusz Tazbir Polski barok wobec średniowiecza: między wzorcem a naganą Irena Stasiewicz-Jasiukowa Wiedza filozoficzna narzędziem kształtowania światopoglądu i postaw życiowych polskiej szlachty wieku Oświecenia Andrzej Bednarczyk System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie pneumy Jerzy Dobrzycki n wymiarów historii astronomii Barbara Kuźnicka Znaczenie roślin halucynogennych w polskich tradycjach kulturowych. Zarys […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT