Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

17.04.2022

Tom LX Nr 1 – całość Spis treści ARTYKUŁY D . B e a u v o i s Jean Emmanuel Gilibert i Francuzi w Polsce i na Litwie w latach 1770-1780 K. B a r t n i c k a Uniwersytety europejskie na przełomie XVIII i XIX wieku J . K a m […]

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

17.04.2022

Tom LXI Nr 2 – całość Spis treści ARTYKUŁY M. P r z e n i o s ł o Profesorowie wydziału prawa i nauk społecznych uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939 G. M a l e c Edward Forbes (1815–1854) – kreacjonista, który przyczynił się do rozwoju ewolucjonizmu R.W. G r y g l […]

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

17.04.2022

Tom LXI Nr 1 – całość Spis treści ARTYKUŁY P. B i l i ń s k i Okupacyjne losy Władysława Konopczyńskiego Z. B e l a The authorship of the Secrets of Alexis of Piedmont (Venice, 1555) P. K ö h l e r Zarys historii badań botanicznych Podkarpacia (do 1939 r.) MATERIAŁY I […]

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

17.04.2022

Tom LX Nr 4 – całość Spis treści ARTYKUŁY M. H o s z o w s k a Lwowski Oddział Komisji do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce (1920–1929) D. C i e s i e l s k a ,  K. C i e s i e l s k i Stanisław […]

SPISY TREŚCI

11.12.2021

  2013 2014 2015  

Redakcja „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”

11.12.2021

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Stefan Zamecki Z-ca Redaktora Naczelnego: dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN Sekretarze Redakcji: dr Maciej Jasiński mgr Magda Siuda-Bochenek Członkowie Redakcji: dr Paweł Komorowski prof. dr hab. Tadeusz Srogosz dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk prof. dr hab. Robert Zaborowski Członkowie Komitetu Redakcyjnego: prof. dr […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT