dr hab. Danuta Ciesielska prof. PAN

03.10.2015 | 03.06.2024

Pracownia Historii Nauk Ścisłych

pok. A02

dyżury: trzecia środa miesiąca

e-mail: smciesie@cyfronet.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-3190-5617

D.Ciesielska

Zainteresowania naukowe

Historia matematyki w XIX i XX wieku; matematycy polscy i polskiego pochodzenia; uniwersyteckie kształcenie matematyczne; cykle wydawnicze i polskie czasopisma matematyczne; fundusze wspierania badań naukowych, krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje zrzeszające matematyków oraz historia geometrii rzutowej i algebraicznej.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • Studia doktoranckie z zakresu matematyki (IM UJ; 1996–2001), dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ, praca: Relatywne stożki styczne zbiorów analitycznych, promotor: prof. dr hab. P. Tworzewski
 • Studia magisterskie z zakresu matematyki (IM UJ; 1982–1987), dyplom z wyróżnieniem, magister matematyki, Instytut Matematyki UJ, praca: Gęstość wielomianów w klasycznych przestrzeniach funkcyjnych, promotor: dr E. Tutaj.

Zatrudnienie

 • 2015– Instytut Historii Nauki PAN, adiunkt
 • 2008 Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera w Krakowie, zlecone wykłady i ćwiczenia
 • 1994–1997, 2000–2005, 2008–2009 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zlecone wykłady i ćwiczenia
 • 1988–2008 Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie
 • 1987–2015 Instytut Matematyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Pedagogiczna/Uniwersytet Pedagogiczny (kolejno: asystent stażysta, asystent, adiunkt)

Doświadczenie międzynarodowe

 • Współpraca naukowa z prof. Lechem Maligrandą z Luleå Univeristy of Technology (Szwecja), rodzaj współpracy: realizacja projektu badawczego NCN, wspólne artykuły, organizacja sesji naukowej Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich
 • Litwa, Wilno, LCVA, 2018, grudzień, roku (10 dni)
 • Niemcy, Getynga, SUB Göttingen, 2018, czerwiec–lipiec (3 tygodnie)
 • Rosja, Petersburg, Stieklov POMI, ARAN, CSHA SPb, RGIA, TsGAKFFD SPb, 2016, kwiecień (12 dni)
 • Austria, Wiedeń, Stacja Badawcza PAN, AÖAW, UAWien, TUA Wien, 2015, kwiecień–maj (1 miesiąc)
 • Republika Czeska, Praga, Uniwersytet Karola, 2013, grudzień (1 tydzień)
 • Ukraina, Lwów, DALO, kilkakrotne tygodniowe pobyty

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze (1895–1933), grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS-13, nr 2017/25/B/HS3/02420, czas realizacji styczeń 2018 – styczeń 2021, sposób udziału: kierownik
 • Against All Odds, projekt książki w serii Women Philosophers and Scientists wydawnictwa Springer Nature, czas realizacji: 2017–2019, sposób udziału: wykonawca, autorka rozdziału Stanisława and Otton Nikodym
 • Women in Mathematics: Historical and Modern Perspectives, Project ID:1702a, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach oraz „US Junior Oberwolfach Fellows”, grant no. DMS-1049268, czas realizacji: 8–14 stycznia 2017
 • Stypendium Fundacji Lanckorońskich, stypendium na pobyt w Wiedniu, czas realizacji: kwiecień–maj 2015
 • British Society for the History of Sciences, grant na pokrycie kosztów udziału w konferencji 24th ICHSTM Manchester, lipiec 2013
 • Współprowadząca (wraz z Z. Pogodą) seminarium z historii matematyki (Instytut Matematyki UJ), od 2011
 • Strategie nauczania matematyki w Polsce, grant przyznany przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr R11 017 02, kierownik grantu prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, czas realizacji 2007–2009, sposób udziału: wykonawca

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • Zastępca redaktora naczelnego „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, od 2018
 • Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Matematycznego „Antiquitates Mathematicae”, redaktor działu: Historia matematyki polskiej, w latach 2014–2017
 • Redaktor naczelny w latach 2014–2015, od 2015 członek redakcji czasopisma „Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Oddział Warszawski, od 2017
 • Członek European Society for the History of Science, od 2016
 • Członek (z wyboru) Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, od 2016
 • Członek (z wyboru) zespołu doradców Komisji Dydaktyki Matematyki Komitetu Nauk Matematycznych PAN, w latach 2015–2019
 • Członek British Society for the History of Sciences, w latach 2013–2015
 • Członek Zespołu Historii Matematyki działającego przy IHN PAN, od 2010 r.
 • Członek (z wyboru) Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności, od 2004 r.

Stypendia, nagrody i wyróżnienia

 • 2021 Nagroda Główna PTM im. Samuela Dicksteina, Polskie Towarzystwo Matematyczne [link]

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • D. Ciesielska, L. Maligranda, J. Zwierzyńska, W świątyni nauki, mekce matematyków. Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze 1884–1933, WN PWN, 2021, s. 404, Grażyna Polkowska-Nowak (red.), Danuta Ciesielska (red. naukowa),  ISBN 976-63-01-22041-9, doi.org/10.53271/2021.032.
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Matematyczna wędrówka po Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Kraków 2019, ISBN 9788395468001, ss. 63.
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Matematyka na znaczkach pocztowych, katalog wystawy towarzyszącej Jubileuszowemu Zjazdowi Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2019, ISBN 9788395468025, ss. 30.
 • D. Ciesielska, A. Edigarian, A. Kordyka, B. Witecka, Słownik szkolny. Matematyka, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2003, ss. 293. Redaktor merytoryczny
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Z. Pogoda, Epsilon, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków, 2002, ss. 196.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Stanisława and Otton Nikodym, [w:] Against All Odds. Women’s Ways to Mathematical Research Since 1800, red. Eva Kaufholz-Soldat, Nicola M.R. Oswald, Springer Nature 2020, ss. 151-175. ISBN 978-3-030-47610-6. https://www.springer.com/gp/book/9783030476090
 • What were determinants used for? A case study, [w:] Ch. Binder (red.), XIV Österreichissches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Miesenbach 2018, Vernachlässigte Teile der Mathematik und ihre Geschichte, Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, Wien 2018, s. 163–176
 • D. Ciesielska, J. Zwierzyńska, On David Hilbert Göttingen Lecture Course for Differential Equations, [w:] Ch. Binder (red.), XIV Österreichissches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Miesenbach 2018, Vernachlässigte Teile der Mathematik und ihre Geschichte, Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, Wien 2018, s. 188–197
 • Stanisława i Otton Marcin Nikodymowie w Polsce i Stanach Zjednoczonych, [w:] K. Kucharski (red.), Polacy w Ameryce, Muzeum Pułaskiego w Warce, Warka 2017.
  Wersja angielska w tłumaczeniu Joanny Łukasiak-Hołysz: Stanisława and Otto Nikodym in Poland and the United States of America, [w:] K. Kucharski (red.), Poles in America, Muzeum Pułaskiego w Warce, Warka 2017
 • A mathematician and a painter Stanisława Nikodym and her husband Otton Nikodym, [w:] „Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach Reports”, Report No. 2/2017 Mini-Workshop: Women in Mathematics: Historical and Modern Perspectives. DOI: 10.4171/OWR/2017/2
 • Bezout’s theorem. On the history of the research on the number of common points of two alebraic curves, [w:] Ch. Binder (red.), XIII Österreichissches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Miesenbach 2016, Vernachlässigte Teile der Mathematik und ihre Geschichte, Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, Wien 2016
 • D. Ciesielska, Z. Pogoda, Metoda współrzędnych w geometrii rzutowej, [w:] J. Bečvář, M. Bečvář (red.), 36. mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Univerzita Karlovy v Praze, Praha 2015, s.129–140
 • „Zasady algebry wyższej” Władysława Zajączkowskiego, [w:] J. Bečvář, M. Bečvář (red.), 35. mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Univerzita Karlovy v Praze, Praha 2014, s. 131–138
 • Teoria Galois w spuściźnie Kretkowskiego, [w:] J. Bečvář, M. Bečvář (red.), 34 mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Univerzita Karlovy v Praze, Praha 2013, s. 81–88
 • Sprawa doktoratu Władysława Kretkowskiego, [w:] W. Więsław (red.), Dzieje matematyki polskiej 2, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 7–37
 • Geometria analityczna według W. Zajączkowskiego, [w:] J. Bečvář, M. Bečvář (red.), 33. mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Univerzita Karlovy v Praze, Praha 2012, s. 187–194
 • D. Ciesielska, S. Domoradzki, Mathematical lectures at the Jagiellonian Univeristy in the years 1860–1945, [w:] Ch. Binder (red.), XI Österreichissches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Miesenbach 2012, Österreichissches Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, Wien 2012, s. 43–51.
 • Sierpiński’s and Pólya’s Space-Filling Curves in „Bulletin International de l’Académie des Sciences de Cracovie”, [w:]: J. Bečvář, M. Bečvář (red), 32. mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Univerzita Karlovy v Praze, Praha 2011, s. 169–172

Artykuły

Historia matematyki, matematyka

 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Banach’s doctorate: A case of mistaken identity, „The Mathematical Intelligencer”, 2021, t. 43, nr 3, s. 1–7, doi.org/10.1007/s00283-020-10033-x.
 • Stypendyści Akademii Umiejętności w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze w latach 1891–1914. Matematyka. „Studia  Historiae  Scientiarum” 2020, t. 19, s. 375–422. DOI: 10.4467/2543702XSHS.20.012.12568.
 • Fotografia: Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907. Trudne identyfikacje, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2020, t. 65, z. 4, s. 9–27. DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.025.12858.
 • D. Ciesielska, L. Maligranda, Informacje o studiach Mariana Rejewskiego w Getyndze w świetle archiwaliów, „Wiadomości Matematyczne”, 2020, t. 56, z. 2, s. 319–335.
 • D. Ciesielska, L. Maligranda, J. Zwierzyńska, Doktoraty Polaków w Getyndze. Matematyka. „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2019, t. 28, nr 2, s. 73-116.
 • D. Ciesielska, L. Maligranda, Alfred Rosenblatt (1880–1947). Polish-Peruvian mathematician, „Banach Center Publication” 2019, t. 119, s. 57-108. DOI: 10.4064/bc119-4
 • D. Ciesielska, Z. Pogoda, Dwieście posiedzeń seminarium z historii matematyki w Instytucie Matematyki UJ, Roczniki PTM Seria II, „Wiadomości Matematyczne” 2018, t. 54, nr 2, s. 229–237
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Equidecomposability of polyhedra: a solution of Hilbert’s Third Problem in Kraków before ICM 1900, „The Mathematical Intelligencer” 2018, t. 40, nr 2, s. 55–63, DOI: https://doi.org/10.1007/s00283-017-9748-4
 • D. Ciesielska, Z. Pogoda, Seminarium z historii matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim 2010–2017, Roczniki PTM Seria VI, „Antiquitates Mathematicae” 2017, t. 11, s. 203–250. DOI: 10.14708/am.v11i0.5129
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Banach and Nikodym on the Beanch in Kraków Again, „Newsletter of the European Mathematical Society” 2017, t. 104, s. 25–29
 • Л. Малигранда, Д. Цесельска, Альфред Розенблатт (1880–1947) ‒ польский и перуанский математик, „Математика в высшем образовании” 2016, t. 14, s. 89–105
 • Rola funduszu imienia doktora Władysława Kretkowskiego w kształtowaniu krakowskiego ośrodka matematycznego, „Studia Historiae Scientiarium” 2016, t. 15, s.159–194
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Stanisław Zaremba (1863–1942) i jego działalność na rzecz matematyki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2015, t. 60, nr 4, s. 71–98
 • Stanisław Zaremba. Publikacje, odczyty i wykłady, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2015, t. 60, nr 4, s. 37–70
 • D. Ciesielska, L. Maligranda, Alfred Rosenblatt (1880–1947), Roczniki PTM Seria II, „Wiadomości Matematyczne” 2014, t. 50, nr 2, 2–45
 • D. Ciesielska, L. Maligranda, Alfred Rosenblatt (1880–1947). Publikacje, odczyty, wykłady, Roczniki PTM Seria VI, „Antiquitates Mathematicae” 2014, t. 8, s. 3–45, DOI: 10.14708/amv8i1.620
 • Władysław Kretkowski (1840–1910), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2014, t. 59, nr 4, s. 17–54
 • D. Ciesielska, S. Domoradzki, On mathematical lectures at the Jagiellonian University in the years 1860–1918. Essay Based on Manuscripts, „Technical Transactions, Czasopismo Techniczne”. Nauki Podstawowe 2014, t. 111, NP. 7, s. 59–71, DOI: 10.4467/2353737XCT.14.058.2508
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Banach in Kraków: a case reopened, „The Mathematical Intelligencer” 2013, t. 35, nr 3, s. 64–68, DOI: 10.1007/s00283-013-9394-4
 • Twierdzenie Bézouta o przecięciu krzywych algebraicznych w pracach Eulera, Ann. Univ. Ped. Cracov. „Studia ad Didacticam Math. Pertinentia” 2013, t. 5, s. 39–50
 • Sprawa doktoratu Władysława Kretkowskiego, Roczniki PTM Seria VI, „Antiquitates Mathematicae” 2012, t. 6, s. 7–37. DOI: 10.14708/am.v6i0.553
 • Koncepcje kształcenia nauczycieli matematyki w Polsce po II wojnie światowej, „Opinie edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności” 2012, t. 10, s. 33–54.
 • On the 100 anniversary of the Sierpiński space-filling curve, Roczniki PTM Seria II, „Wiadomości Matematyczne” 2012, t. 48, nr 2, s. 69–74, DOI: 10.14708/wm.v48i2.304
 • Relative tangent cone of analytic sets, „Annales Polonici Mathematici” 2012, t. 106, s. 127–132, DOI:10.4064/ap106-0-10.
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, Stefan Banach remembered in Kraków, „The Mathematical Intelligencer”2008, t. 30, nr 4, s. 31–35
 • Relative tangent cone of analytic curves, „Annales Polonici Mathematici” 1999, t. 72, s. 191–195
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, On polyhedra with centrally symmetric faces, „Journal of Natural Geometry” 1996, t. 10, s. 149–156

Nauczanie matematyki oraz publikowane recenzje podręczników (wybór)

 • D. Ciesielska, J. Szczepański, Recepcja polskich szkolnych podręczników do matematyki w latach 2010–2017, „Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych” 2017, t. 15, s. 101–121
 • D. Ciesielska, J. Szczepański, Recepcja polskich szkolnych podręczników do matematyki w latach 2010–2017, „Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych” 2017, t. 15, 123–131
 • D. Ciesielska, Z. Powązka, O pewnym sposobie kontroli rozumienia wybranych pojęć z analizy matematycznej przez studentów studiów matematycznych, Ann. Univ. Pedag. Cracov. „Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia” 2012, t. 4, s. 61–74
 • D. Ciesielska, J. Czaplińska, Z. Powązka, Z badań nad egzaminami wstępnymi na studia dzienne na kierunek matematyka w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Roczniki PTM seria V, „Dydaktyka Matematyki” 2004, t. 26, s. 35–60
 • Sprawozdanie z prac podkomisji nauk matematyczno-przyrodniczych nad recenzjami podręczników matematyki dla I klasy liceum, „Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych” 2003, t. 2, s. 221–264
 • Nauczanie „diagnostyczne” ułamków dziesiętnych, Roczniki PTM seria V, „Dydaktyka Matematyki” 1992, t. 13, s. 57–63
 • D. Ciesielska, K. Ciesielski, J. Ombach, Czy kandydat na nauczyciela matematyki rozumie matematykę – próba testu, „Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie” 1990, t.4, s. 6–11

Popularyzacja matematyki i jej historii (wybór)

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Jan Surman, Universities in Imperial Austria 1848–1918. A Social History of a Multilingual Space, Central European Studies, Purdue University Press, West Lafayette 2019, ss. 460 „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2020, t. 65, z. 3, s. 153–166. DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.024.12607

Sprawozdania

 • Relacja z dziewiątej międzynarodowej konferencji naukowej ESHS 2020 w Bolonii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2020, t. 65, z. 4, s. 185–193.
 • Sprawozdanie z „Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego”. Kraków 3–7 września 2019 r., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, t. 64, nr 4, s. 222–226.
 • Sprawozdanie z międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji w stulecie habilitacji Emmy Noether na Uniwersytecie w Getyndze. „NoetherKonferenz 2019”, Berlin 35 czerwca 2019 r. , „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”  2019, t. 64, nr 4, s. 201–210.

Inne

Udział w konferencjach i referaty (od 2015)

Międzynarodowe

 • 26th International Congress of History of Science and Technology, International Union of History and Philosophy of Science and Technology, Praga/ZOOM, 21–31 lipca 2021. Referat: Could a woman become a professor of mathematics in a communist – ruled Poland? Wygłoszony na jubileuszowej sesji dedykowanej  prof. Soňi Štrbáňovej.
 • 9th Conference of the European Society for the History Science Visual, Material and Sensory Cultures of Science, Bolonia, Włochy, 31 sierpnia–3 września 2020. Referat: Felix Klein and David Hilbert foreign students in Göttingen.
 • Dickstein Forum, Polska, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 19–21 września 2019. Referat: Fellows of the Academy of Learning and the Jagiellonian Uniersity studying mathematics in Göttingen (1891–1914) oraz referat J. Zwierzyńskiej PhD in mathematics in Göttingen ca. 1900 and its impact on further scientific career na podstawie wspólnej pracy.
 • NoetherKonferenz 2019, Konferencja jubileuszowa w stulecie habilitacji Emmy Noether, Niemcy, Berlin, Freien Universität Berlin i Max Planck Institute for the History of Science, 3–5 czerwca 2019 r. Udział.
 • Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie – ksiądz rektor Marcin Poczobut-Odlanicki, Litwa, Wilno, Centrum Polonistyczne Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego, 5–6 grudnia 2018 r. Udział.
 • 8th Conference of the European Society of the History of Science, Wielka Brytania, Londyn, 14–17 września 2018 r. Referat: Poles in Göttingen. A difficult struggle for the Unity.
 • XIV Österreichissches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Austria, Miesenbach 2018, Neglected parts of mathematics and their history. Miesenbach 29 kwietnia – 5 maja 2018 r. Referaty: 1) What were determinants used for? A case study. 2) On David Hilbert’s differential equations lecture course in Göttingen before WWI (wspólnie z J. Zwierzyńską).
 • Future Challenges in the History of Science. Max Planck Institute for the History of Science, Niemcy, Berlin, 9 marca 2018 r. Referat: Polish mathematicians and scientists at the University of Goettingen – How the internationalization of mathematics works.
 • Polacy w Ameryce – Poles in America, Polsko-amerykańska Konferencja Naukowa, Muzeum K. Pułaskiego, Warka 27–28 czerwca 2017 r. Referat: Stanisława i Otton Marcin Nikodym w Polsce i Stanach Zjednoczonych.
 • Sixth World Congress on Polish Studies, PIASA 75 Annual Meeting, PAU, Polska, Kraków 16–18 czerwca 2017 r. Referat: Stanisława and Otto Nikodyms – a couple in science
 • Women in Mathematics: Historical and Modern Perspectives, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Niemcy, Oberwolfach, 7–14 stycznia 2017 r. Referat: Stanisława and Otton Nikodym
 • XIII Österreichissches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Austria, Miesenbach,1–5 maja 2016 r. Referat: Bezout’s theorem. On the history of the research on the number of common points of two algebraic curves.
 • 7th International Conference on the European Society for the History of Science, Uniwersytet Karola w Pradze oraz European Society for the History of Science, Republika Czeska, Praga, 22–24 września 2016 r. Referat: Nikodym and Wilkosz – two mathematicians who were inspiring Banach
 • 36. mezinarodne konference „Historie Matematiky”, Republika Czeska, Podebrady, 20–25 sierpnia 2015 r. Referat: Metoda współrzędnych w geometrii rzutowej (wraz z Z. Pogodą)

Krajowe (wybór)

 • I Sesja poświęcona pamięci prezesów Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Oddział Warszawski PTM i Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. D. Ciesielska, M. Terepeta, Stefanie Straszewicz , 15 grudnia 2021 dostęp: https://www.ptm.org.pl/zawartosc/wojciech-s%C5%82omczy%C5%84ski-uniwersytet-jagiello%C5%84ski-w-krakowie-danuta-ciesielska-instytut-histor.
 • Podręczniki szkolne w Polsce. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 28 listopada 2017 r. Referat: Szkolny podręcznik do matematyki z perspektywy czterdziestu lat (1975–2015)
 • Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 16–17 listopada 2017 r. Referat: Fundusze stypendialne AU i PAU wspierania nauk przyrodniczych i ścisłych.
 • XXXI Konferencja z Historii Matematyki, Ośrodek Konferencyjno-badawczy IM PAN, Będlewo 21–26 maja 2017 r. Referat: Stanisława Dorota z Lilientalów Nikodymowa w 120 rocznicę urodzin.
 • XXX Konferencja z historii matematyki, Ośrodek Konferencyjno-badawczy IM PAN, Będlewo 5–8 maja 2016 roku. Referaty: 1) O wykładach Władysława Kretkowskiego (1882/83) oraz Wacława Sierpińskiego (1908) z teorii kwaternionów 2) Wybrane publikacje z czasopisma Izwiestija Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego” (1870–1917)
 • Uczeń zdolny–wyzwanie czy problem?, Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, Sielpia 6–11.2015 r. Referat: Zadania maturalne wybitnych Polaków
 • Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 8–10 października 2015 r. Referat: Władysław Kretkowski, niespełniony matematyk, dobroczyńca krakowskiej matematyki.
 • Oblicza Algebry, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 29–31 maja 2015 r. Referat: Oblicze algebry na polskich uczelniach w XIX wieku
 • XXIX Konferencja Naukowa z Historii Matematyki, Ośrodek Konferencyjno-badawczy IM PAN, Będlewo 22–25 maja 2015 r. Referaty: 1) Historia klasycznej teorii powierzchni algebraicznych; 2) Prace Alfreda Rosenblatta z geometrii algebraicznej

Inne wystąpienia (wybór)

 • Polska szkoła matematyczna, a dorobek kryptologów – złamanie szyfrów Armii Czerwonej w wojnie 1920 r. i szyfru Enigmy, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa, Warszawski Dom Technika, 16 października 2018 r. Referat Matematycy w Warszawie
 • Polska Szkoła Matematyczna. Kiedy matematycy byli sławni, wręczenie nagrody im. J. Jędrzejewicza na najlepszą książkę z historii nauki, Płońsk, 1 października 2018 roku
 • Podręcznik szkolny w rzeczywistości nieustającej reformy edukacji w Polsce w latach 1975–2015. WSiP, Konferencja edukacyjna dla nauczycieli matematyki, Kraków 24 lutego 2017 r. Wystąpienie dostępne w Internecie
 • On invariants in the early history of algebraic surface. Alfred Rosenblatt (1880–1947) and his results, Seminar on the history of mathematics, St. Petersburg Department of Steklov Institute of Mathematics of Russian Academy of Sciences (POMI), Rosja, 7 kwietnia 2016 roku. Wystąpienie dostępne w Internecie
 • Najsłynniejsza hipoteza matematyki i jej wiedeński trop, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, 28 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie dostępne w Internecie, streszczenie dostępne w Internecie

Audycje radiowe

Autorska audycja „W kręgu nauki” red. J. Stępienia, Radio Kraków

Daty pierwszych emisji audycji z moim udziałem:

 • Emmy Noether w stulecie habilitacji (14.07.2019)
 • Wybitni matematycy, członkowie zagraniczni AU i PAU (17.04.2017)
 • Stanisława Dorota Nikodymowa z domu Liliental (12.02.2017)
 • Otton Nikodym (16.10.2016)
 • O ławce Banach i Nikodyma (9.10.2016)
 • Jan Ptaszycki (4.09.2016)
 • Julian Karol Sochocki (21.08.2016)
 • Fundusz im. Dra Wł. Kretkowskiego (3.07.2016)
 • Witold Wilkosz (13.03.2016)
 • Alfred Rosenblatt (3.01.2016)

Filmy dokumentalne

 • Przystanek Historia, Polacy w nauce, IPN i Instytut Historii UJ, IPN TV, 19 grudnia 2021.
 • Akademia Wolności, reż. Maria Guzy, Polska 2018, 58 minut, data pierwszej emisji 22 kwietnia 2019, TVP 3, udział w filmie

Publikowane streszczenia wystąpień (wybór)

Organizacyjne

 • Organizacja (wraz z Galiną Sinkevich z Petersburga) Sympozjum S71: How to create a new scientific school? On some international contacts and collaboration of mathematicians and logicians in the first half of 20th century. 9th Conference of the European Society for the History of Science, Visual, Material and Sensory Cultures of Science, Bolonia, Włochy, 31 sierpnia – 3 września 2020.
 • Współorganizator (wraz z L. Maligrandą) sesji naukowej z historii matematyki „Samuel Dickstein” na Jublieuszowym Zjeździe Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Kraków 2019.
 • Kurator wystawy (wraz z K. Ciesielskim i M. Kusak), Matematyka na znaczkach pocztowych, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2019. Wystawa towarzysząca Jubileuszowemu Zjazdowi Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 • Członek Jury Nagrody Głównej Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Samuela Dicksteina, kadencja 2017–2020
 • Członek Komitetu ds. ławki Banacha i Nikodyma. Wydział Matematyki i Informatyki UJ, czas: 2015–2016
 • Kurator wystawy (wraz z R. Wolakiem i M. Kusak) wystawy Matematyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2013
 • Recenzent dla czasopism referencyjnych „Mathematical Reviews”(MathSciNet), od 2018 oraz „ZbMath”, od 2012
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji Perception of Science in Central and Eastern Europe in the period 1850–1920, Kraków, PAU 2013
 • Opiekun Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2003–2015
 • Członek (1988–2011) oraz sekretarz (1988–2008) Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie
 • Juror Konkursu Prac Matematycznych organizowanego przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk im. H. Jordana w Krakowie w latach 1988–2009

Sukcesy podopiecznych

Praca magisterska mgr Katarzyny Karpińskiej pt. Równania funkcyjne jako specyficzne źródło niestandardowych zadań olimpijskich, napisana pod moją opieką, uzyskała III nagrodę w edycji z 2015 roku Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki organizowanego przez Polskie Towarzystwo Matematyczne

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT