Dr hab. Jerzy Kaliszuk prof. PAN laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

21.02.2020 | 17.04.2022

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że pracownik Instytutu Historii Nauki, dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. PAN otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów w roku 2019 za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a mianowicie za pracę Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej.

Wręczenia nagrody dokonał wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podczas Wielkiej Gali Nauki Polskiej, która miała miejsce 19 lutego w Toruniu.

W uzasadnieniu napisano:

Przedstawiona publikacja stanowi olbrzymią, niezwykle bogatą w treści pracę, która śmiało mogłaby być dziełem całego zespołu badawczego. Jest znaczącym osiągnięciem polskiej mediewistyki, ma wymiar kulturowy, humanistyczny o zasięgu europejskim. Trudno przecenić jej znaczenie dla poszukiwań polskich dóbr kultury zaginionych podczas II wojny światowej.

Przypomnijmy, że wcześniej dzieło to zostało uhonorowane przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN nagrodą w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela w roku 2017.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT