dr Julita Komosa

26.02.2024 | 03.06.2024

Pracownia Historii Idei Humanistycznych i Społecznych

pok. A18

tel. +48 22 65 72 863

dyżury: czw. 11:00-13:00

e-mail: julita.komosa@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0002-2192-964X

Zainteresowania naukowe

 • Rosyjska narracja historyczna poświęcona Ukrainie i jej dziejom narodowym współcześnie i na przestrzeni wieków;
 • Historia Rosji oraz Ukrainy;
 • Rosyjska mitologia historyczna.

Wykształcenie

 • 2023 Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Obrona rozprawy doktorskiej pt. Historia a polityka. Ukraina w rosyjskiej podręcznikowej narracji historycznej: ewolucja idei, celów, instrumentów.
 • 2017-2021 Studium Doktoranckie Historii Nauki, Techniki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.
 • 2013 – 2015 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierunek stosunki międzynarodowe: praca magisterska pt. Ukraina jako przedmiot walki o wpływy geopolityczne między Unią Europejską a Federacją Rosyjską.
 • 2008-2013 Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie: praca licencjacka pt. Partnerstwo Wschodnie; praca magisterska pt. Stosunki Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską.

Zatrudnienie

 • 2024 – adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN

Nagrody i wyróżnienia

 • 2024 – laureatka nagrody na najlepszą pracę doktorską im. W. Sikory Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura i Fundacji Kultury Paryskiej.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Członek Sekcji Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, od 2024r.

Wybrane publikacje

Artykuły:

 • Ruska (русская) czy rosyjska (российская), czyli dylematy rosyjskiej polityki historycznej, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych”, nr 7/2017, s. 89-112.
 • Posttraumatyczna pamięć narodów Europy środkowo-wschodniej a polityka historyczna [w:] Pamięć-Historia-Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty (red.) M. Nowak-Dziemianowicz, A. Konopnicki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019, s. 77-89.
 • Rzeczpospolita we współczesnej historiografii ukraińskiej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, Instytut Historii PAN, t. LIV, z. 1, 2019, s. 193-222.
 • Historia Ukrainy w najnowszych rosyjskich podręcznikach do historii w świetle rosyjskich rozważań nad narodem; “Studia Polityczne”, Instytut Studiów Politycznych PAN, t. 47, nr 3/2019, s.129-150.

Artykuły recenzyjne:

 • Historyk i władza – z Mychajło Hruszewskim o korelacjach między polityką i historią (na marginesie książki Історик і влада. Колективна монографія, „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej”, Instytut Historii PAN, nr 9, 2017, s. 181-188.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT