dr Konrad Niemira

28.12.2023 | 02.04.2024

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

tel. +48 22 65 72 863dyżury: czw., pt. 11.00-13.00

email: konrad.niemira@ihnpan.pl

koniemira@gmail.com

ORCID: 0000-0003-3366-4615

https://waw.academia.edu/KonradNiemira

Zainteresowania naukowe

Edukacja domowa w Rzeczpospolitej w XVIII wieku

Mobilność guwernerów, ludzi nauki i inżynierów

Nauczanie zawodów artystycznych

Historia społeczna i gospodarcza, handel wyrobami luksusowymi

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

2015-2020 – Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski, studia doktoranckie

2016-2019 – École doctorale transdisciplinaire Lettres/Sciences, École normale supérieure, Paryż, studia doktoranckie en cotutelle

2012-2015 – Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie, dyplom z wyróżnieniem

2009-2011 – Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski, studia licencjackie, dyplom z wyróżnieniem

Udział w projektach badawczych

Polska magnateria wobec paryskich wyrobów luksusowych 1730-1810, Narodowe Centrum Nauki, „Etiuda 7”, 2019-2020, nr 2019/32/T/HS2/00074, kierownik.

Sztuka, rynek sztuki i towarzyskość. Transfery artystyczne między Polską a Francją w XVIII wieku, Narodowe Centrum Nauki, „Preludium” 2018-2020, nr 2017/25/N/HS2/00481, kierownik.

Stypendia

2022–2023: stypendium Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego

2021: stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na pobyt badawczy w Paryżu

2021: stypendium twórcze m. st. Warszawy

2022: stypendium twórcze MKDiN

2020: trzymiesięczny staż naukowy w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium

2020: stypendium FNP „START”

2019: The Burlington Magazine Scholarship for the study of French 18th Century Art.

2016-2019: Bourse du Gouvernement Francais

Nagrody i wyróżnienia

Za książkę Magnackie zakupy i świat rzeczy paryskich w XVIII wieku: Nagroda im. Franciszka Bujaka przyznawana przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej oraz Nagroda im. Szczęsnego Dettloffa przyznawana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Za książkę Bazgracz. Trzy eseje o Norblinie: Nagroda Literacka m. st. Warszawy, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia.

Wybrane publikacje

Monografie

Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine (1745-1830). Catalogue of Paintings, tłum. A.-M. Fabianowska, Warszawa: Muzeum Literatury 2023, 340 stron.

Bazgracz. Trzy eseje o Norblinie, Gdańsk: Terytoria książki, 2022 , 376 stron.

Honor bez egzageracji. Magnackie zakupy i świat rzeczy paryskich w XVIII wieku, Warszawa: Neriton, 2022, 353 stron.

Edycje źródłowe

Stale obawiam się jakiejś katastrofy. Korespondencja Stanisława Augusta z Marcellem Bacciarellim, tłum. J. M. Kłoczowski, opracowanie tekstu, wstępu i komentarzy K. Niemira, Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 2023.

Artykuły

Jean-Claude Pingeron and the false, deceitful and treacherous race of the Sarmatians. Polish misadventures of a French engineer, “The International Journal for the History of Engineering & Technology”, 2023, nr 1.

Sklep Chaudoirów. Przyczynek do badań nad warszawskim rynkiem wyrobów luksusowych w wieku XVIII, „Kwartalnik historii kultury materialnej”, 2022, nr 1, s. 34-49.

Trzy nieznane obrazy Marcella Bacciarellego z kolekcji ukraińskich, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2021, nr 1, s. 69-86.

Piu bravo pittore che fosse in Vienna, czyli Marcello Bacciarelli na habsburskim dworze i wiedeńskich salonach, „Rocznik MNW”, 2019, nr 8 (44), s. 223-253 [tekst w polskiej i angielskiej wersji językowej].

Your money or your life, or why did Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine left Paris?, „Quart”, 2020, nr 2 (56), s. 102-115.

Augustyn Mirys: Nowe materiały i hipotezy badawcze, „Modus”, 2019, t. 19, s. 141-160 [tekst w polskiej i angielskiej wersji językowej].

Rynek sztuki w Warszawie czasów Stanisława Augusta, „Almanach Warszawy”, 2019, t. 12, s. 11-58 [tekst w polskiej i angielskiej wersji językowej].

Much Ado About Nothing? Political Contexts of „15 Polish Painers” Exhibition (MoMA, 1961), „Ikonotheka”, 26, 2017,, s. 167-191.

Dobry artysta i zły marszand, albo odwrotnie. O związkach Jana Lebensteina z nowojorską Galerie Chalette, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2017, nr 4, s. 777-796.

Rozdziały w pracach zbiorowych

Epizod paryski, w: Arkadia, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 17.11.2023-17.3.2024, red. A.Rosales Rodríguez, A. Ziemba, Warszawa 2023, s. 125-135.

Pan od historii, w: Jan Piotr Norblin – sentymentalny reporter, katalog wystawy, Zamek królewski w Warszawie, Warszawa 2022, s. 35-55.

Jutrzenka i Eros, w: Panoptikum. Sztuka, nauka, wyobraźnia. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Pieńkosowi z okazji 60. urodzin, red. A. Bagińska et al., Warszawa 2022, s.169-182.

Art Patronage or Consumption of Luxury Goods? Parisian Commisions of Polish „Magnateria“ in the 18th Century, w: Kunstpatronage in Mitteleuropa zwischen Privatstiftung und Staatskunst, red. J. Adamski, Warschau 2021, s. 211-222.

Stanislao Augusto. Riratto del re con la matita in mano, w: Intorno a Marcello Bacciarelli. Italiani nella Varsavia dei Lumi, red. A. Pieńkos, M. Smoliński, Varsavia 2019, s. 31-44.

Auguste Mirys et les débuts mystérieux de sa carrière en Pologne, w: Entre France et Pologne. Le cosmopolitisme des Lumieres, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, D. Triaire, P. Ugniewski, Rome 2018, s. 182-195.

Marcello Bacciarelli w sidłach francuskiego mitu, w: Bacciarelli. Studia o malarzu królewskim, dyrektorze, nauczycielu, opiekunie sztuk, red. A. Pieńkos, Warszawa 2018, s. 53-86.

Kilka uwag o rynkowym uwikłaniu Jana Lebensteina, w: Nowoczesność: Bunt i tradycja, red. M. Lewicki, Warszawa 2017, s. 155-180 .

Isolation/ Erasure/ Oblivion. An Artwork in Marcel Proust’s „In Search of Lost Time”, w: Politics of Easure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos, red. A. Markowska, Wrocław 2015, s. 329-337.

Artykuły recenzyjne

Syndrom oblężonej twierdzy: O polskim wydaniu „Wandalizmu rewolucji” François Souchala, „Stan Rzeczy”, nr 2 (19), s. 315–326.

Compte rendu – Hryszko, Barbara: Le Peintre du Roi. Aleksander Ubeleski – malarz polskiego pochodzenia we Francji i jego dzieła [– peintre d’origine polonaise en France et ses œuvres], „Histara les comptes rendus”, 2017; http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=3177&lang=en&quest=niemira

Inne

Na tropie zaginionych „Uczonych” ze Szkoły Kadetów, „Spotkania z zabytkami”, 2022, nr. 11-12, s. 42-43.

O dwóch obrazach z kolekcji Norblina, „Spotkania z zabytkami”, 2022, nr. 5-6, s. 30-33

Kiedy powstał klucz do Świątyni Sybilli w Puławach? „Spotkania z zabytkami”, 2021, nr 3-4, s.  34-36.

Nieznany poemat na śmierć Marii Klementyny Sobieskiej, „Studia Wilanowskie”, 2018, s. 77-94.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT