dr Katarzyna Borkowska

14.01.2020 | 03.04.2024

Pracownia Historii Nauk Ścisłych

 

pok. A02

tel. +48 22 65 72 836

dyżury: ostatni piątek miesiąca 9.00–15.00

e-mail: kborkowska@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0002-3963-1569

K.Borkowska

Zainteresowania naukowe

 • historia nauki
 • korespondencja nauk i sztuk
 • filozofia starożytna
 • ewolucja idei

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2022 doktorat, Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Warszawski
 • 2014 magisterium, Katedra Filologii Klasycznej, Uniwersytet Gdański

Zatrudnienie

 • 2022– Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki – adiunkt
 • 2019–2022 Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki – asystent

Doświadczenie międzynarodowe

 • 2020 Vandoeuvres – pobyt w ramach stypendium dla młodych naukowców Fondation Hardt pour l’étude de l’antiquité classique.
 • 2019 Vandoeuvres – miesięczny pobyt w ramach stypendium Fondation Hardt pour l’étude de l’antiquité classique
 • 2018 Vandoeuvres – tygodniowa kwerenda w Fondation Hardt pour l’étude de l’antiquité classique

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • „Dzieła Grzegorza z Nyssy”, Uniwersalia 2.2 – konkurs 11 (NPRH/U22/SN/507048/2021/11), od 01.09.2023, zakres prac; tłumaczenie i komentarz do tekstów źródłowych w zakresie wskazanym przez kierownika projektu badawczego, dr hab. Martę Przyszychowską.
 • „Nie przeocz tego, co na peryferiach: Maria Cunitia i Elias von Löwen a astronomia XVII stulecia”, od 01 grudnia 2020, NCN OPUS-18. Okres realizacji projektu: 2020-07-10 – 2022-07-09. Zakres obowiązków: prace nad tekstami źródłowymi w zakresie wskazanym przez kierownika projektu badawczego, prof. dr. hab. Jarosława Włodarczyka.

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • Komitet Historii Nauki i Techniki, sekretarz techniczna, od 1 stycznia 2020.
 • „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, sekretarz redakcji, od 1 stycznia 2020.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Filologiczne, członek delegat, od 1 października 2021.

Wybrane publikacje

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Translatio, Imitatio, Aemulatio – Assimilation of Greek Thought in Cicero’s Philosophical Writings. [w:] Foreign Influences. The Circulation of Knowledge in Antiquity, red. B. Castelnérac, L. Gili, L. Monteils-Laeng, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 978-2-503-59895-6 (PB)).
 • Cicero and Male Virtue, [w:] Manifestations of Male Image in the World’s Cultures, red. R. Iwicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, s. 31–45, ISBN: 978-83-233-5043-9.

Artykuły

 • Platon Cycerona, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” t. 68, 2023 (w przygotowaniu)
 • Korespondencja Jana Heweliusza z Eliaszem de Leonibus i Marią Cunitią, “Analecta” r. XXXII: 2023 (w przygotowaniu)
 • Dzieło geograficzne Jana ze Stobnicy a renesansowa kultura literacka. Refleksje na marginesie książki Roberta Zawadzkiego Jan ze Stobnicy – Wprowadzenie do Kosmografii Ptolemeusza. Studium, tekst łaciński, komentarz i przekład, Częstochowa 2021, 352 s, “Analecta” r. XXXI: 2022, z. 2, s. 235–244.
 • Wiersze dedykacyjne w dziełach Urania Propitia (1650) i Selenographia (1647) – analiza porównawcza, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 30, 2021, z. 2, s. 157–195.
 • Filozofia starożytna a medycyna średniowieczna. Refleksje na marginesie książki Beaty Wojciechowskiej „Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich”, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” t. 27, 2021.
 • Historia medycyny na pograniczu dziedzin. Rozważania na marginesie książki „Medicina, antiqua mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia”, red. S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch i B. Wojciechowska, Kielce 2019, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2020, 4, s. 135–143. DOI: 10.4467/0023589XKHNT.20.032.12865.
 • The unique meaning of Plato’s ἀρετή. „Studies in Greek Philosophy: Ethics, Politics and the Origins of Philosophy on Rhodes, Ionia Publications”, Athens 2018, s. 74–78.

Inne

Udział w konferencjach naukowych

 • Hypatia z Aleksandrii, międzynarodowa konferencja online „Kopernik na Ziemi Lubawskiej”, Lubawa 11 czerwca 2021, organizatorzy: Fundacja Nicolaus Copernicus, Instytut Historii Nauki PAN, Samorząd Miasta Lubawa.
 • Dialog platoński a dialog cyceroński, CIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, „Gatunki literatury antycznej. Tradycja, recepcja i współczesna refleksja literaturoznawcza”, Poznań 16–18 września 2021, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Filologiczne, Instytut Filologii Klasycznej UAM.
 • Lekarz potrzebny od zaraz – studia medyczne i praktyka lekarska Mikołaja Kopernika, międzynarodowa konferencja online „Kopernik na Ziemi Lubawskiej”, Lubawa 28-29 maja 2020, organizatorzy: Fundacja Nicolaus Copernicus, Instytut Historii Nauki PAN oraz Samorząd Miasta Lubawa.
 • Wartość powrotów do źródeł: O tym, jak holistyczny ogląd rzeczywistości prezentowany przez greckich filozofów wpłynął na rozwój teorii fizyki kwantowej. II Studenckie Spotkania Filozoficzne „Powtórka”, Fundacja Hrabiego Augusta Cieszkowskiego / Kwartalnik „Kronos”, Międzygórze 2019.
 • Translatio, Imitatio, Aemulatio – assimilation of Greek thought in Cicero’s philosophical writings. „Foreign Influences – Philosophy and Circulation of Knowledge in Antiquity”, Université du Québec à Montréal / Université de Montréal, Kanada 2018.
 • The unique meaning of Plato’s ἀρετή. 29th International Conference of Greek Philosophy, International Association of Greek Philosophy, Rodos, Grecja 2017.
 • Scio me nihil scire – czy poszukiwanie prawdy jest skazane na porażkę? II Konferencja Filozoficzna „Od mniemań do wiedzy (?)”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2016.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT