Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

08.02.2017 | 17.04.2022

Tom LXI

Nr 2 – całość

Spis treści

ARTYKUŁY
M. P r z e n i o s ł o

Profesorowie wydziału prawa i nauk społecznych uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939

G. M a l e c

Edward Forbes (1815–1854) – kreacjonista, który przyczynił się do rozwoju ewolucjonizmu

R.W. G r y g l e w s k i

Anatomia w ujęciu Kazimierza Kostaneckiego

MATERIAŁY I KOMUNIKATY
R.W. O p y r c h a ł

Plany Kamieńca Podolskiego w bibliotekach i archiwach świata

POLEMIKI I REFLEKSJE
J. J e s z k e , T. S r o g o s z

Meandry dyskusji o statusie alchemii i rekonstrukcji piśmiennictwa alchemicznego (na marginesie książki Rafała Tadeusza Prinke, Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 2014, ss. 895)

RECENZJE
Z. O g o n o w s k i : Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015, s. 541, 14. Dziedzictwo źle obecne – refleksje niefachowe nad książką Zbigniewa Ogonowskiego o socynianizmie (S. Obirek)
KRONIKA
Sześćdziesięciolecie pracy naukowej profesora Bolesława Orłowskiego
Entangled Science? Relocating German-Polish Scientific Relations. International Conference of the Cooperation Initiative of the Leibnitz Association and the Polish Academy of Sciences: ,,Cross-border Scientific Dialogue Potentials and Challenges for the Human and Social Sciences”, in cooperation with Ludwik and Aleksander Birkenmajer Institute for the History of Science (L. Zasztowt)
Współpraca polskich i czeskich historyków farmacji: Sympozjum Historii Farmacji w Kuks (I. Arabas., M. Ciepłowska)
Jubileusz przeglądu prac magisterskich z zakresu historii farmacji

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT