“Medycyna Nowożytna” T. 23, 2017, zeszyt 1

10.11.2017 | 12.02.2022

Studia

  • Marian Surdacki – Szpitale w służbie dawnego społeczeństwa polskiego. Próba typologizacji
  • Dorota Angutek – Paradygmat homeopatii klasycznej w perspektywie antropologiczno-kulturowych koncepcji myślenia magicznego

Prace analityczne

  • Maria J. Turos – „Chirurgia obozowa” Jana Tomorowicza czyli algorytmy postępowania sprzed dwóch stuleci
  • Bożena Urbanek – Wileńskie  placówki naukowe Uniwersytetu Stefana Batorego – na przykładzie niektórych klinik – „niezabiegowych ”w  latach  1919-1934
  • Sylwia Kuźma-Markowska – W trosce o „dzieci jutra”: amerykańskie inicjatywy opieki nad niemowlętami w II Rzeczypospolitej

Z archiwów, bibliotek, muzeów

  • Igor Robak, Tadeusz Srogosz, Polski ślad w dziejach Wydziału Lekarskiego Imperatorskiego Uniwersytetu Charkowskiego: profesor Teodor Opęchowski (1853-1914)
  • Ігор Робак, Тадеуш Срогош Польський слід в історії медичного факультету Імператорського Харківського університету: професор Федір Мечиславович Опенховський (1853–1914)
  • Olga Gala – Receptura apteczna bonifratrów w Cieszynie w latach 1946–1951

Recenzje i omówienia

  • Dzieje medycyny w Polsce. Lata 1944-1989 Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2016, wyd. I. t. 3, ss. 944 – rec. Henryk Gaertner
  • Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach, pod red. Anity Magowskiej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2016, ss.144. – Teresa Dworecka

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT