dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN

09.11.2020 | 03.04.2024

Pracownia Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych

tel. +48 22 65 72 748

dyżury: kontakt mailowy

e-mail: piotrdas@yahoo.fr

ORCID: 0000-0002-6631-100X

P.Daszkiewicz

Zainteresowania naukowe

Moje badania koncentrują się głównie na historii kolekcji przyrodniczych oraz polsko-francuskich związków w dziedzinie przyrodoznawstwa w XVIII i XIX wieku. Interesuję się także historią badań Puszczy Białowieskiej, badań przyrody neotropikalnej przez polskich podróżników oraz dorobku polskiej emigracji we Francji w XIX wieku w zakresie nauk przyrodniczych. Prowadzę także badania w zakresie funkcjonowania instytucji naukowych i pracy przyrodników w warunkach ograniczonej wolności nauki oraz historii wojennych rabunków zbiorów przyrodniczych.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2015 habilitacja w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie na podstawie publikacji na temat „Wpływ Jardin des Plantes i gabinetu historii naturalnej króla Francji, a następnie Narodowego Muzeum Historii Naturalnej na rozwój polskich nauk przyrodniczych w osiemnastym i dziewiętnastym wieku”
 • 2002 doktorat w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku na podstawie rozprawy „Introdukcja „sosny ryskiej” we Francji osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Analiza czynników biologicznych, historycznych i polityczno-ekonomicznych” (promotor prof. Jacek Oleksyn)
 • 1992 DEA (Diplôme d’études approfondies) Epistemiologia i Historia Nauk Ścislych, specjalizacja w zakresie historii biologii, praca dyplomowa z historii fitosocjologii, Université Denis Diderot (Paryż)
 • 1984 magisterium z biologii (botanika ogólna) – Zakład Genetyki Roślin UAM

Zatrudnienie

 • 2016– dr hab., Pracownia Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych, Instytut Historii Nauki PAN
 • 1993– Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) w Paryżu (obecnie jednostka mieszana PatriNat, Agence Française pour la Biodiversité, MNHN, CNRS) – taksonomia referencyjna i historia nauk przyrodniczych
 • 1990–1993 PLEASE, FD-Gestion (prywatne biura studiów inżynierii środowiskowej), specjalista w zakresie analiz biologicznych
 • 1986–1987 starszy asystent w Zakładzie Odporności Roślin, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 • 1984–1986 specjalista w Zakładzie Genetyki Populacji, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • 1984 pracownik techniczny, Zakład Genetyki Roślin UAM

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • Przegląd Historyczno-Oświatowy (członek Rady naukowej od 2019)
 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi (członek Rady redakcyjnej od 2018)
 • Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (od 2015)
 • Memorabilia Zoologica (od 2015)
 • Meritum (od 2012)
 • Porównania (członek Rady redakcyjnej od 2012)
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (od 2011)
 • Cahiers Lituaniens (od 2006)

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Section Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle. Comité des Travaux Historiques et Scientifique. École nationale des chartes (od 2018)
 • Rada Administracyjna Muséum national d’histoire naturelle w Paryżu (marzec 2014–marzec 2019)
 • Polskie Towarzystwo Akarologiczne (od 2014)
 • Cercle d’Histoire Alsace-Lituanie (od 2009)
 • Polskie Towarzystwo Dendrologiczne (od 2007)
 • Histoire, Science, Totalitarisme, Ethique et Société (od 2000)

Publikacje

Lista publikacji na stronie ResearchGate

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT