Prof. dr hab. Andrzej Śródka (1946-2022)

04.10.2022 | 16.10.2022

In Memoriam

W dniu 30 września 2022 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej Stefan Śródka (1946–2022), wieloletni, emerytowany pracownik Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN. Był związany z naszym Instytutem od listopada 1989 r. i przez wiele lat pełnił stanowisko kierownika Pracowni Historii Medycyny, a w latach 1996–2000 stanowisko dyrektora Instytutu, był również członkiem Rady Naukowej IHN PAN. Przez lata dzielił czas pracując jednocześnie w Warszawie i Krakowie, gdzie został kierownikiem Katedry Historii Medycyny na Wydziale Lekarskim w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był również pracownikiem Zakładu Historii Medycyny i Filozofii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Jako historyk nauki specjalizował się w biografistyce. Był autorem wielu publikacji ważnych dla historii medycyny, a jego największą zasługą było wydanie czterotomowego (plus suplement) słownika biograficznego Uczeni Polscy XIX–XX stulecia (1994–1998), zawierającego biogramy wszystkich członków Akademii Umiejętności, następnie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1989–1991 był redaktorem naczelnym „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, organu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, którego w latach 1991–2007 był prezesem. W 1988 r. został członkiem korespondentem, a od 1994 r. członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W latach 1995–1998 był sekretarzem, a 1998–2001 przewodniczącym Wydziału V TNW. Za zasługi oddane Towarzystwu został jego honorowym członkiem.

Miał także pasje pozanaukowe, a była to przede wszystkim muzyka. Jako wybitny znawca muzyki rockowej był prezenterem autorskich audycji muzycznych i współpracownikiem kilku rozgłośni radiowych (m. in. radia Wawa, Alfa, Jazz i Kampus).

Z żalem żegnamy naszego wieloletniego kolegę. Rodzinie i przyjaciołom Profesora składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy IHN PAN

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT