Rekrutacja na stypendystę-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS-18

22.11.2022 | 02.03.2023

Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na stypendystę-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS-18 „Nie przeocz tego, co na peryferiach: Maria Cunitia i Elias von Löwen a astronomia XVII stulecia” (Nr 2019/35/B/HS3/02902, kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk).

Nazwa stanowiska: wykonawca

Typ konkursu NCN: OPUS-18

ZAKRES PRAC

– badania nad fragmentem korespondencji Jana Heweliusza w ramach międzynarodowego programu jej krytycznej edycji;

– współpraca przy przygotowaniu innych publikacji oraz form upowszechniania wyników projektu.

WYMAGANIA

– znajomość łaciny i j. angielskiego, pożądana znajomość j. niemieckiego;

– zainteresowania historią i/lub historią nauki, ze wskazaniem na XVII wiek i ówczesną res publica litteraria;

– silna motywacja do pracy naukowej i edytorskiej.

WARUNKI ZATRUDNIENIA W RAMACH GRANTU

Forma zatrudnienia: stypendium

Czas pobierania stypendium: 6 miesięcy

Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 5 stycznia 2023 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

a)

 1. życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dokumentu równorzędnego);
 4. zaświadczenie o  kontynuowaniu studiów doktorskich.
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji na stypendystę-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS-18 „Nie przeocz tego, co na peryferiach: Maria Cunitia i Elias von Löwen a astronomia XVII stulecia”, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)*.

b)

w osobnych plikach:

 1. fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację;
 2. dla cudzoziemców: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dokumenty należy przesłać do 19 grudnia 2022 r. pocztą elektroniczną pod adresem ihn@ihnpan.pl lub dostarczyć do sekretariatu Instytutu Historii Nauki PAN, Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), pok. A09 w 00-330 Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.

* Administratorem danych osobowych jest Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, którego siedziba mieści się w Warszawie (00-330) przy ul. Nowy Świat 72, a dane kontaktowe to: tel. (22) 826 87 54, e-mail: ihn@ihnpan.waw.pl.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod nr tel. 605-976-900 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.ihn@bims.home.pl.
Pani/ Pana dane osobowe:
 • będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. a oraz c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwanego RODO,w celu udziału w procesie rekrutacji,na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
 • mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną Instytutu oraz innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa;
 • będą przechowywane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– na zasadach określonych w RODO.
Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

 

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT