Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 53 (2016)

28.03.2017 | 11.12.2021

Artykuły

Katarzyna Buczek, Karola Kaczkowskiego publiczne lekcje higieny w Liceum Wołyńskim, s. 11-25.

Małgorzata Durbas, Szkoła Kadetów w Lunéville króla Stanisława Leszczyńskiego w świetle regulaminów, s. 27-43.

Piotr Gołdyn, Fragment dziejów Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Łucku w świetle zachowanej korespondencji, s. 45-59.

Monika Nawrot-Borowska, „Nikt nam polskości z serca wyrwać nie jest zdolny” – ze wspomnień Leokadii Boniewicz o wychowaniu na wsi chełmińskiej w okresie strajków szkolnych, s. 61-82.

Maria Radziszewska, Losy uczestników strajku szkolnego 1905 roku  na przykładzie życiorysu Tadeusza Młodkowskiego, s. 83-94.

Magdalena Rzepka, Wychowanie lotnicze w II Rzeczypospolitej  – stan badań i perspektywy badawcze, s. 95-111.

Andriej Zamojski (Андрей Замойский), «Заслуга советской национальной политики»: развитие высшего медицинского образования в Советской Беларуси в 1921-1944 гг., s. 113-131.

Materiały

Janina Kamińska, Ewa Kula, Źródła do dziejów Komisji Edukacji Narodowej w zasobach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych w Moskwie, s. 135-147.

Iwona H. Pugacewicz, Biblioteka Szkoły Polskiej na Batignolles  jako filar narodowo-oświatowy Wielkiej Emigracji, s. 149-166.

Recenzje

Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana. Zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80 urodzin,  red. Romuald Grzybowski, Krzysztof Jakubiak, Mariusz Brodnicki, Tomasz Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 637 (rec. Magdalena Rzepka), s. 169-175.

Malte Rolf, Imperiale Herrschaft im Weichselland. Das Königreich Polen im Russischen Imperium (1864-1915), De Gruyter Oldenbourg 2015, ss. 530. Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit, Bd 43. Tłumaczenie polskie: Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie [sic!] (1864-1915), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 506 (rec. Joanna Schiller-Walicka), s. 176-184.

Ludwik Malinowski, Wychowanie państwowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015, ss. 196 (rec. Ewa Wołoszyn), s. 185-190.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT