Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 60 (2023)

13.03.2024 | 13.03.2024

Artykuły

Katarzyna Buczek, „Niemałe czyniły ukontentowanie […] doświadczenia”. Widowiskowa prezentacja nauki w czasach Komisji Edukacji Narodowej, s. 11
Piotr Gołdyn, Działalność Gimnazjum Miejskiego w Ostrzeszowie w świetle zachowanych sprawozdań z wizytacji (1929–1932), s. 33
Beata Kozaczyńska, Organizacja gniazd dziecięcych dla dzieci polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego w latach 1942–1943, s. 47
Jan Piskurewicz, Società Pro Cultura Femminile (1911–2002) i jej animatorka Lea Mei (1880–1961), s. 67
Joanna Schiller-Walicka, Komisja Edukacji Narodowej a uniwersytety europejskie w XIX wieku. Założenia, wpływy, inspiracje. Kilka refleksji w 250 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, s. 83
Barbara Techmańska, Początki szkolnictwa górniczego w Lubinie – karta historii, s. 101
Barbara Techmańska, Karol Sanojca, Formy honorowania zasłużonych historyków związanych z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 119
Alicja Urbanik-Kopeć, „Poorest Creatures in the World”. Identities and Aspirations of Governesses in the Kingdom of Poland, 1864–1914 – Areas of Research, s. 149
Iwona Walentynowicz, Oświata w obozach dla uchodźców z Rosji Radzieckiej i w polskich osiedlach w Afryce w latach 1942–1946. Studium wychowania młodzieży na przykładzie losów Karoliny z Mariampolskich Kaczorowskiej, s. 169
Agnieszka Witkowska-Krych, „Może to nasze ostatnie lato…”, czyli o pewnym wyjeździe warszawskich sierot żydowskich na kolonie, s. 191
Anna Włoch, Jan Konopnicki (1905–1980) i jego wkład w rozwój pedagogiki jako dyscypliny naukowej, s. 205

Materiały

Teresa Obolevitch, Hanuš Nykl, Mistrz o Mistrzu. Andrzej Walicki i Sergiusz Hessen, s. 233

Artykuły recenzyjne i recenzje

Michał Piekarski, O słowniku inteligencji polskiej w ZSRR z perspektywy Lwowa [Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991, t. 1–2, red. Adam Hlebowicz, IPN, Warszawa 2021–2022, ss. 488, 616], s. 265
Education and „Pädagogik”. Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe), red. Blanka Kudláčová, Andrej Rajský, Peter Lang Publishing House, Berlin-Bratislava 2019, ss. 328 (rec. Mirosław Łapot), s. 281
Kształcenie pedagogiczne, artystyczne i etnologiczne w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 50-lecie tradycji (1971–2021), red. nauk. Urszula Szuścik, Studio NOA, Katowice 2022, ss. 596 (rec. Anna Boguszewska), s. 287
Agnieszka Witkowska-Krych, Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim, Wydawnictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa 2022, ss. 528 (rec. Monika Wiśniewska), s. 293

Sprawozdania

Joanna Schiller-Walicka, Alicja Urbanik-Kopeć, Monika Wiśniewska, II Zjazd Historyków Wychowania w 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Osiągnięcia polskiej edukacji w kontekście europejskich przemian cywilizacyjnych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Towarzystwo Historii Edukacji, Kraków, 5–7 listopada 2023 r., s. 303
Michał Piekarski, Monika Wiśniewska, Karol Mikuli (1821–1897), „Metamorfozy”. Sprawozdanie z promocji, Pałac Staszica, Warszawa, 24 maja 2023 roku, s. 311

Errata do tomu LIX za 2022 rok, s. 315

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT