Seminaria Pracowni Naukoznawstwa w roku akademickim 2022/2023

27.09.2022 | 27.09.2022

Zapraszamy do udziału w cyklicznych spotkaniach Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN, realizowanych w ramach Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”, które w roku akademickim 2022/2023 odbywa się za pośrednictwem platformy ZOOM. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Seminariach proszone są o kontakt mailowy z dr. Mateuszem Hübnerem (mhubner@ihnpan.pl lub mateuszhubner@wp.pl).

prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Uniwersytet Warszawski/Instytut Historii Nauki PAN)
Autonomia nauki (uniwersytetów, uczelni i instytucji naukowych) a zarządzanie nauką w XXI w. Czy wolność badań jest konieczna? (10 X 2022, początek o g. 16:15)

prof. dr hab. Piotr Biliński (Uniwersytet Jagielloński)
Stanisław Kutrzeba jako organizator nauki polskiej (14 XI 2022, początek o g. 16:15)

dr Patryk Tomaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Praca naukowa w korporacjach akademickich (12 XII 2022, początek o g. 16:15)

dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Rola rad uczelni w ustroju kanadyjskich uniwersytetów (16 I 2023, początek o g. 16:15)

dr Mateusz Hübner (Instytut Historii Nauki PAN)
Stanisław Michalski – „ojciec założyciel” naukoznawstwa (27 II 2023, początek o g. 16:15)

dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
Początki seminariów historycznych na uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej
(20 III 2023, początek o g. 16:15)

dr Marcelina Smużewska
Studencki ruch naukowy w II Rzeczypospolitej (10 IV 2023, początek o g. 16:15)

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT