Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego – spotkania 2015/2016

02.11.2017 | 09.11.2020

Terminy spotkań w roku 2015/2016

26 listopada 2015 r.

dr Andrzej Smolarczyk

Polityka oświatowa państwa polskiego wobec szkolnictwa mniejszości białoruskiej w okresie międzywojennym

17 grudnia 2015 r.

dr Jarosław Kurkowski

Obraz Rosji w polskim piśmiennictwie epoki stanisławowskiej

28 stycznia 2016 r.

mgr Małgorzata Wasiukiewicz-Rogulska

Społeczna rola edukacji kobiet i dzieci w utopiach przełomu XVIII i XIX wieku

25 lutego 2016 r.

prof. Witold Chmielewski

Działalność edukacyjna w polskim osiedlu Santa Rosa w Meksyku podczas II wojny światowej

31 marca 2016 r.

mgr Michał Jasiński

Warszawski klasztor bazylianów – zarys historii i działalności kulturalnej

28 kwietnia 2016 r.

Seminarium odwołane

26 maja 2016 r.

dr Marcin Broniarczyk

30 czerwca 2016 r.

dr Mikołaj Getka-Kenig

Pomnik Kopernika: nauka i polityka w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, 1807-1830

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT