Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego – spotkania 2019/2020

09.11.2020 | 17.04.2022

Terminy spotkań w roku 2019/2020

24 października 2019

Spotkanie organizacyjne (omówienie postępów prac uczestników Seminarium oraz ułożenie planu spotkań w semestrze zimowym)

28 listopada 2019

Dr Mikołaj Getka-Kenig
Tradycja klasyczna i wyzwania nowoczesności: antyk w edukacji architektonicznej w Królestwie Polskim lat 1815-1830

19 grudnia 2019

Dr Alicja Urbanik-Kopeć

„Najbiedniejsze w świecie istoty”. Tożsamość i aspiracje guwernantek w Królestwie Polskim (1830-1914) w kontekście zmiany społecznej i kulturowej.  Dyskusja nad projektem badawczym.

30 stycznia  2020

Dr Natalia Borys (Deutsches Historisches Institut)

Voyages, voyages…How Ukrainian Soviet historians travelled to the PRL in the 1960s-1980s.

27 lutego 2020

Mgr  Michał Jasiński

Działalność unitów warszawskich w wymiarze kulturowym i politycznym (1821-1945).

26 marca 2020 – ODWOŁANE

Prof. Kalina Bartnicka

Profesor uniwersytetu – uczony czy urzędnik?

30 kwietnia 2020

Dr Andrzej Skalimowski

Stanisław Jankowski. Londyński urbanista w powojennej Warszawie. Zarys biografii.

28 maja 2020

Dr Tomasz Siewierski

Fenomen historiografii ruchu robotniczego w Polsce Ludowej.

25 czerwca 2020

Dr Monika Wiśniewska

Biskup Kazimierz Romaniuk – biografia naukowca.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT