Uroczystość ogłoszenia laureata nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki poświęconej historii nauki i techniki wydanej w 2016 roku

27.09.2017 | 21.10.2019

Piąta edycja konkursu o Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki o historii nauki i techniki wydanej w 2016 roku, została uroczyście rozstrzygnięta w Płońsku dnia 25 września 2017.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku i otworzyło ją powitanie gości przez pana Andrzeja Pietrasika, Burmistrza Miasta Płońska. Ceremonii towarzyszył popularnonaukowy wykład prof. Andrzeja Udalskiego (Obserwatorium Astronomiczne UW), który przedstawił współczesne metody badania ciał niebieskich ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tych instrumentów, z których korzystał Jan Jędrzejewicz.

Głównym punktem ceremonii było ogłoszenie laureata Nagrody. Prof. Jarosław Włodarczyk, Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza, opowiedział o zgłoszonych w tym roku publikacjach oraz przedstawił werdykt Kapituły. Nagroda przyznana została prof. Janowi Parafiniukowi za książkę Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016). Laureat nie mógł z powodu obowiązków zawodowych przybyć na uroczystość. Przewodniczący Kapituły odczytał przesłany przez niego list, a Nagrodę w jego imieniu odebrała p. Dorota Szczęsna, przedstawicielka Wydawnictw UW. W zastępstwie prof. Jana Parafiniuka wykład wygłosił prof. Jarosław Włodarczyk, który opowiedział o metodach pozyskiwania środków na badania astronomiczne we wczesnej epoce nowożytnej.

Uroczystość zamknęło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Jana Jędrzejewicza.

Sporządził: Maciej Jasiński
sekretarz Kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT