Wykład habilitacyjny Wacława Sierpińskiego – kontekst i konsekwencje

23.01.2024 | 23.01.2024

29 stycznia 2024

W.Wójcik  (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

Wykład habilitacyjny Wacława Sierpińskiego- kontekst i konsekwencje

Streszczenie

Powstanie Polskiej Szkoły Matematycznej określa się na 1920 r. Jednak już wcześniej miały miejsce wydarzenia kluczowe dla ukształtowania jej charakteru. Jednym z nich jest rozpoczęcie przez Wacława Sierpińskiego wykładów z teorii mnogości na Uniwersytecie Lwowskim w 1909 i skupienie wokół zagadnień teoriomnogościowych i topologicznych kilku ważnych dla rozwoju PSM matematyków. Tematyka seminarium Sierpińskiego budziła również zainteresowanie
filozofów i logików. Wygłoszony w roku 1908 wykład habilitacyjny O odpowiedniości w matematyce oraz sposób pracy nad podstawami teorii mnogości i topologii można uznać za manifest filozoficzny Sierpińskiego. Swój referat poświęcę analizie filozoficznych podstaw zawartych w tym manifeście i porównaniu go z deklaracjami ideowymi innych matematyków. Będę starał się pokazać na ile te deklaracje ideowe miały wpływ na pracę środowiska matematycznego w Polsce.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT