Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN

07.06.2023 | 26.06.2023

WI.006.2.2023

 

Zawiadomienie o wyborze dyrektora

Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021. poz. 45 t.j.) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą Nr 4/2023 z dnia 16 maja 2023 r., wyłoniła kandydaturę dr. hab. Jacka Soszyńskiego, prof. IHN PAN na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 lipca 2023 r.  powierzy dr. hab. Jackowi Soszyńskiemu, prof. IHN PAN funkcję dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 czerwca 2027 r.

Pismo przewodnie

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT