Christina Kirch i śląski monopol kalendarzowy w latach 1745–1765

15.05.2024

Dr Justyna Rogińska, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk Między 1745 a 1765 rokiem wydrukowano na Śląsku około 1,7 miliona kalendarzy w ramach monopolu, który na tym obszarze posiadała Królewska Akademia Nauk w Berlinie. Zadanie przygotowywania rękopisów śląskich kalendarzy powierzono w 1742 roku Christinie Kirch (1697–1782), córce astronoma Gottfrieda Kircha (1639–1710), siostrze astronoma Christfrieda Kircha […]

Przed i po. O pewnych dwóch studentkach Felixa Kleina

07.05.2024

J. Zwierzyńska  (Uniwersytet Śląski) W 1895 roku pewne dwie przybyłe z Petersburga kobiety wygłosiły referaty na słynnym seminarium Felixa Kleina na Uniwersytecie w Getyndze. Jak daleką – nie tylko w sensie geograficznym – drogę musiały przebyć? Jak szerokie perspektywy otwarły się przed nimi po pobycie w Getyndze? Druga połowa XIX wieku była okresem przełomowym dla […]

Czy uczony jest artystą? Rzecz o pięknie w naturze, sztuce i nauce

16.04.2024

Dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie Czym różni się uczony od artysty? Czy w nauce kryterium piękna (teorii) odgrywa rolę? Jakie są źródła inspiracji uczonych? Czy uczeni wpływali na twórczość artystów, a artyści na uczonych? Czy te związki jeszcze istnieją i czy byłyby potrzebne? Jakie są kryteria oceny w nauce, […]

Czy badania logiczne Jana Śleszyńskiego miały swoich kontynuatorów?

15.04.2024

Wiesław Wójcik (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) Kiedy Jan Śleszyński rozpoczyna od 1911 roku wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim ma już ugruntowaną wiedzę na temat znaczenia współczesnej mu logiki matematycznej (ukazuje wartość odkryć Bolzano, Fregego, Peano, Russela). Pokazuje jak stosować logikę do badań podstaw matematyki, ukazuje również znaczenie badań historycznych i odkrywa wagę odkryć logicznych uczonych […]

Logika w Kole Krakowskim

15.04.2024

Zbigniew Wolak (Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków) Koło Krakowskie było grupą uczonych katolickich zainteresowanych relacjami między teologią i innymi dziedzinami naukowymi, zwłaszcza filozofią, logiką, psychologią i fizyką. W dziedzinach tych posiadali wiedzę na stosunkowo wysokim poziomie, ich dokonania były nowatorskie w czasach działalności Koła, a wiele z nich nadal jest aktualnych oraz inspirujących. W swoim […]

The dispute between the Lviv-Warsaw and Krakow schools in the interwar period about the nature of mathematical knowledge

15.04.2024

Andrew Schumann (University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland), andrew.schumann@gmail.com Since 1916, a heated discussion began between representatives of the Lviv-Warsaw school and the Krakow school of mathematics. The debate touched on the topic of whether it is possible to reduce mathematics to logic and set theory. On the one hand, Stanisław Zaremba […]

Brzydsze siostry Kopciuszka? Związki między nauką, literaturą i historią w świetle najnowszych światowych badań

04.04.2024

Dr Barbara Bienias, Instytut Historii Nauki PAN W niedawno opublikowanym eseju The Missing Conversation historycy nauki Lorraine Daston i Peter Harrison mówią o długotrwałym konflikcie między naukami ścisłymi i historycznymi, a także nawołują do odnowienia dialogu między tymi dziedzinami wiedzy. Podobne tarcia, jak i wzajemne wpływy, można dostrzec w relacjach nauki z innymi dyscyplinami humanistycznymi. […]

Zasada indukcji matematycznej i jej historia

03.04.2024

Kiedy i kto po raz pierwszy sformułował zasadę indukcji matematycznej? Czy pewne idee były znane wcześniej? Kto jest autorem nazwy? Jak i kiedy to było to potem formalizowane? W referacie  zostaną przedstawione odpowiedzi na te pytania. Poza tym będzie mowa o pewnych koniecznych, nieraz pomijanych,  elementach zasady indukcji matematycznej oraz o pewnych, często popełnianych, błędach.

The Mathematical Logic in the History of Logic. Łukasiewicz’s Contribution and its Reception- dr Zuzana Rybaříková

21.03.2024

25 marca 2024 dr Zuzana Rybaříková (Uniwersytet w Ostrawie) The Mathematical Logic in the History of Logic. Łukasiewicz’s Contribution and its Reception Streszczenie: Jan Łukasiewicz introduced a new methodological approach to the history of logic. It consists of the use of modern formal logic in the research of the history of logic. Although not the […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 60 (2023)

13.03.2024

Artykuły Katarzyna Buczek, „Niemałe czyniły ukontentowanie […] doświadczenia”. Widowiskowa prezentacja nauki w czasach Komisji Edukacji Narodowej, s. 11 Piotr Gołdyn, Działalność Gimnazjum Miejskiego w Ostrzeszowie w świetle zachowanych sprawozdań z wizytacji (1929–1932), s. 33 Beata Kozaczyńska, Organizacja gniazd dziecięcych dla dzieci polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego w latach 1942–1943, s. 47 Jan Piskurewicz, […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT