Seminarium Mediewistyczne, 27 stycznia 2023

24.01.2023

Textus et cultura. Interdyscyplinarny Zespół Badań Mediewistycznych Pracownia Literatury Średniowiecza, IBL PAN Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN Zakład Historii Języka Polskiego, IFP UAM Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN Zakład Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej, IH UJK zapraszają na wspólne seminarium, podczas którego prof. dr Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie) […]

Seminarium z historii nauk przyrodniczych i medycznych – spotkania 2021/2022

11.11.2022

Terminy spotkań w roku 2021/2022 26 stycznia 2021 r. (wtorek), godz. 10.00 dr Marcin Krasnodębski Między lasem a laboratorium: wprowadzenie do historii (i epistemologii) terpentyny sosnowej. 21 października 2021 r. (czwartek), godz. 12.15 Maryla Śledzianowska (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza) Europejskie zbiory Izabeli Czartoryskiej 18 listopada 2021 r. (czwartek), godz. 12.15 dr Jakub Jakubowski Gdańskie […]

dr Josefina Rodríguez-Arribas

23.07.2022

History of Exact Sciences Research Unit Room A02 Phone: +48 22 65 72 836 Office hours: by appointment (send me an email) E-mail: rodriguezarribas@gmail.com ORCID: 0000-0003-0926-3918 PI of PERIPHERIES (a PASIFIC MSCA COFUND project) PERIPHERIES explores the circulation and exchanges of Jewish/non-Jewish mathematical instruments and their textual/visual repertoires in sources dealing with the use, construction, […]

“Medycyna Nowożytna” T. 25, 2019, fasc. 2

17.04.2022

M.J. Turos, Injuries to jaw and face in surgical experience Dominique Jean Larrey Reconstructive surgery has a long way to go. In Europe, Dominique Jean Larrey surgeon, humanist and innovator wrote a very interesting card in this area. In addition to practical actions often taken on the battlefields of the Napoleonic era, he devoted a […]

mn

17.04.2022

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 57 (2020)

08.02.2022

Artykuły Stefan Dmitruk, Szkolnictwo cerkiewne na terenie prawosławnego monasteru w Radecznicy w latach 1899–1915, s. 11–25 Jolanta Epsztein, Biografia lekarza – komunisty: Jerzy Jakubowski, twórca łódzkiej szkoły kardiologicznej, s. 27–105 Mikołaj Getka-Kenig, Starożytny ideał i wyzwania nowoczesności: antyk w cywilnej edukacji architektonicznej konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815–1830), s. 107–129 Adam Massalski, Wykroczenia dyscyplinarne uczniów rządowych szkół […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 56 (2019)

08.02.2022

Artykuły Maciej Bujakowski, Problemy narodowościowe i wyznaniowe w kontekście szkolnictwa konfesyjnego w Bielsku (Bielsku-Białej) w XX wieku, s. 11–26 Adrian Gendera, „Wychowanie państwowe” w prywatnych niemieckich szkołach powszechnych południowo-zachodniej Wielkopolski w latach trzydziestych XX wieku, s. 27–42 Grzegorz Michalak, Ekumeniczny i międzyreligijny charakter szkolnictwa ewangelickiego w Warszawie do 1939 roku, s. 43–66 Michał Nowicki, Nauki […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 55 (2018)

08.02.2022

Artykuły Kalina Bartnicka, Katarzyna Dormus, The Commission of National Education and its transformation in the years 1773—1794, s. 9–60 Andrzej Meissner, Agnieszka Wałęga, The Commission of National Education’s teachers and associates: An outline of a collective portrait on the basis of the biographical dictionary, s. 61–76 Jan Ryś, Kraków Academy: The Crown’s Main School in […]

Dissertations on the History of Education – contact info

09.04.2021

L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences Nowy Świat 72, room A10 00-330 Warszawa (Warsaw, Poland) PL ISSN 0080-4754. phone: (+48) 22 657 28 63 (room A10) or (+48) 22 826 87 54; (+48) 22 657 27 46 (front office) e-mail: rozprawy@ihnpan.pl or ihn@ihnpan.pl (front office)

Konkurs w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”

17.04.2022

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN  w Warszawie ogłasza konkurs na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”. Rejestracja rękopisu polega na stworzeniu skróconego opisu rękopisu, zawierającego podstawowe informacje, jak: czas powstania, język, objętość, wymiary, identyfikacja dzieła lub skrócony opis zawartości, obecność zdobień bądź zapisów nutowych. […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT