Ryszard Miszczyński- referat ,,Pewne rozumienie matematyki współczesnej jako efekt badań historycznych”

23.02.2024

26 lutego 2024 Ryszard Miszczyński (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) Pewne rozumienie matematyki współczesnej jako efekt badań historycznych Streszczenie W swoim wystąpieniu chcę zwrócić uwagę na pewne nowe spojrzenie na matematykę, jakie przedstawił prof. Wiesław Wójcik w swej niedawno opublikowanej książce* poświęconej dziejom matematyki. Warto zauważyć dość charakterystyczne novum w podejściu autora: traktuje opisywany  proces […]

Seminarium Pracowni Naukoznawstwa 5 lutego 2024 r.

31.01.2024

Zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”, które rozpocznie się za pośrednictwem platformy ZOOM w poniedziałek, 5 lutego 2024 r. o godzinie 16:15. Podczas tego Seminarium referat – Florian Znaniecki w krytycznej perspektywie epistemologicznej dla historii nauki – wygłosi prof. dr hab. Lech Witkowski (Uniwersytet Pomorski w Słupsku). Po referacie przewidziana jest […]

Wykład habilitacyjny Wacława Sierpińskiego – kontekst i konsekwencje

23.01.2024

29 stycznia 2024 W.Wójcik  (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) Wykład habilitacyjny Wacława Sierpińskiego- kontekst i konsekwencje Streszczenie Powstanie Polskiej Szkoły Matematycznej określa się na 1920 r. Jednak już wcześniej miały miejsce wydarzenia kluczowe dla ukształtowania jej charakteru. Jednym z nich jest rozpoczęcie przez Wacława Sierpińskiego wykładów z teorii mnogości na Uniwersytecie Lwowskim w 1909 i […]

Między błędem a prawdą – ciąg dalszy.

19.01.2024

22 stycznia 2024 Krzysztof Ciesielski (Uniwersytet Jagielloński) Między błędem a prawdą – ciąg dalszy Streszczenie W dniu 15 stycznia zakończyłem referat uwagami na temat niestandardowych problemów, z jakimi spotykają się osoby, zajmujące się profesjonalnie historią matematyki. Tym razem od tego zacznę, opatrując te wnioski dalszymi przykładami. A poza tym będzie mowa o błędach, o których […]

Historia matematyki według Burtona i WITKOMA, czyli między błędem a prawdą

08.01.2024

15 stycznia 2024 Krzysztof Ciesielski (Uniwersytet Jagielloński) Historia matematyki według Burtona i WITKOMA, czyli między błędem a prawdą Streszczenie Niedawno Wydawnictwo Naukowe PWN wydało – w tej samej szacie graficznej, co świetne książki Andrzeja Kajetana Wróblewskiego „Historia fizyki” i „Historia fizyki w Polsce” książkę „Historia matematyki”. Już zetknąłem się z bardzo pozytywną recenzją tej pozycji. […]

Seminarium z historii nauk przyrodniczych i medycznych – spotkania 2022/2023

04.03.2024

5 października 2022 r., godz. 12.00 online dr hab. Magdalena Paciorek Opieka zdrowotna na wsi polskiej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. 2 listopada 2022 r., godz. 12.00 online dr Przemysław Zientkowski Zapomniany, nieznany, niechciany – rok Johanna Daniela Titiusa w Chojnicach 7 grudnia 2022 r., godz. 12.00 online prof. dr hab. Dariusz […]

2021/2022

13.10.2023

Terminy spotkań w roku 2021/2022 25 października 2021 Roman Murawski (UAM) Recepcja teorii mnogości Cantora – matematycy vs teologowie 8 listopada 2021 Prof. Wiesław Wójcik Kontynuacja Polskiej Szkoły Matematycznej 15 listopada 2021 Prof. Mirosław Lachowicz (UW) Gödel i podstawowe pytania 22 listopada 2021 Dr Danuta Ciesielska (IHN PAN) Czy w PRL kobieta mogła zostać profesorem […]

semestr letni 2022/2023

13.10.2023

6 III 2023 Wiesław Wójcik (Katedra Filozofii Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) Teoria dowodu Jana Śleszyńskiego Strzeszczenie (identyczne jak w cz. I) Jan Śleszyński (1854– 1931) był jednym z pionierów logiki matematycznej w Rosji i Polsce. Po początkowym okresie działalności matematycznej (rachunek prawdopodobieństwa, funkcje analityczne, teoria ułamków ciągłych, w tym twierdzenie Sleszyńskiego–Pringsheima), zajął się pod […]

semestr zimowy 2022/2023

13.10.2023

17 X 2022 Gabriela Besler (Instytut Filozofii Uniwersytet Śląski, Danuta Ciesielska Instytut Historii Nauki PAN im. L. I A. Birkenmajerów), Wiesław Wójcik (Katedra Filozofii Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) Sprawozdania z tegorocznych konferencji międzynarodowych: 15th Austrian Symposion on the History of Mathematics (Miesenbach), 10th European Society for the History of Science Conference (Bruksela) oraz VIII […]

Solipsyzm a filozofia matematyki

09.11.2023

23 października 2023 Adam Olszewski (Wydział Filozoficzny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) Solipsyzm a filozofia matematyki Streszczenie W referacie podam schemat rozumienia solipsyzmu jako doktryny ontologicznej. Pod podany schemat podpadać będzie wiele systemów, które pokrótce omówię i rozważę jaką strukturę ich klasa może posiadać. Następnie spróbuję opisać, w sposób filozoficzny, trzy pojęcia podmiotu matematycznego autorstwa: […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT