mgr Karolina Piszczałka

12.11.2019 | 25.04.2023

Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce

pok. A16

tel. +48 22 65 72 730

dyżury: czw. 10.00–12.00, pt. 9:00–11:00

e-mail: karolina.figaszewska@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9177-4375

K.Figaszewska

Zainteresowania naukowe

 • kodykologia
 • paleografia
 • historia książki i zbiorów bibliotecznych
 • fragmentologia
 • teologia

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2015 licencjat w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
 • 2016 magisterium na Wydziale Teologicznym, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • 2017 magisterium na Wydział Dziennikarstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Warszawski
 • 2017– doktorant, Instytut Historii Nauki PAN

Zatrudnienie

 • 2017– Instytut Historii Nauki PAN

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2017– Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych – projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, członek zespołu – Manuscripta.pl

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2021– „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”
 • 2019–2021 „Annalecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” – Sekretarz Redakcji

Wybrane publikacje

Artykuły

 • Fragmenty rękopisów średniowiecznych – stan badań i perspektywy badawcze. Średniowieczne fragmenty zachowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie, „Studia Źródłoznawcze”, t. LVII, 2019, 99-112.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Niedokończony rękopis czy celowe działanie? Na marginesie książki Eliny Gertsman, The Absent Image: Lacunae in Medieval Books, University Park, Pennsylvania, The Pensylvania State University Press, 2021, ss. 265, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” t. 58, 2021, s. 249–257 (ISSN 0080-4754).
 • Problematyka badań fragmentów osieroconych w Europie i Polsce. Na marginesie książki Kathryn M. Rudy, Image, Knife, and Gluepot: Early Assemblage in Manuscript and Print, Open Book Publishers, Cambridge 2019, s. 374, ilustr., „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 31, 2021, z. 2, s. 405–414.
 • Recenzja: Antiphonarium Kielcense = Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej (ok. 1372 r.): wydanie fototypiczne z komentarzem, red. K. Bracha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2020, s. 744, ilustr., „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” t. 30, 2021, z. 1, s. 149–156.
 • Notka: Ewa Kobylińska, Przyczynek do biografii Łukasza z Wilkanowa, doktora obojga praw i teologii (XV/XVI wiek) i dziejów jego księgozbioru, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 51, 2020, s. 243–258, „Studia Źródłoznawcze” t. LIX, 2021, s. 255.
 • Marta Czyżak, Catalogue of Medieval Manuscripts of the Toruń University Library, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, 520 pp, rezenzja [w:] Teka Historyka, 53:2017, 166-167.
 • Catalogue of books from the Library of Sigismund II Augustus, King of Poland, in the collection of the National Library of Russia in Saint Petersburg, ed. by Maria I. Tkachenko, Maria Brynda, National Library of Poland (Warsaw), National Library of Russia (Saint Petersburg),Warsaw: National Library of Poland, 2015, recenzja [w:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 10:2016, 405-406.
 • Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528 r. Facsimile, Introduction by Wiesław Wydra, Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia, editors: Catharina Krzak-Weiss, Raphael Wójcik, Wiesław Wydra, Vol. 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, 560 pp, rezencja [w:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 358-360.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT