Konkurs w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”

17.04.2022

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN  w Warszawie ogłasza konkurs na rejestrację rękopisów średniowiecznych dla potrzeb projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”. Rejestracja rękopisu polega na stworzeniu skróconego opisu rękopisu, zawierającego podstawowe informacje, jak: czas powstania, język, objętość, wymiary, identyfikacja dzieła lub skrócony opis zawartości, obecność zdobień bądź zapisów nutowych. […]

François Apéry, The collection of mathematical models in the Henri Poincaré Institute

04.10.2019

It was during the 1870s that the collection was acquired by the Sorbonne and presented in the Cabinet de mathématiques organized by Gaston Darboux. It was regularly enriched until the first world war and then was gradually ignored until its transfer to the newly founded Henri Poincaré Institute in 1928. After having known various situations […]

The Copernicus of the Scandinavian Clerici Vagantes: Heliocentric Debates and Early Modern Natural Philosophy across the Baltic Region

17.04.2022

This paper takes a fresh look at the circulation of cosmological knowledge, by taking the cultural exchanges between Scandinavia and Northern Germany as a reference point. It shows that these transactions were fueled by transfer and communication as much as by warfare and confessionalstruggle, and that our archival evidence hardly supports the historiography of the […]

Zajrzeć za zasłonę. Spirytyzm – ślepy zaułek rozwoju nauki w 2. połowie XIX wieku?

17.04.2020

Wiara w to, że istnieją osoby (media) zdolne porozumiewać się ze zmarłymi na seansach spirytystycznych, święciła triumfy w drugiej połowie dziewiętnastego stulecia. Moda na spirytyzm –  wywoływanie duchów, materializowanie ektoplazmy, pismo automatyczne i tańczące stoliki – przyszła do Europy ze Stanów Zjednoczonych, za sprawą dwóch młodych kobiet, Margaret i Katie Fox. Twierdziły one, że są […]

Od programu pomocowego do embarga strategicznego. Społeczność międzynarodowa wobec dążeń krajów Europy Środkowej i Wschodniej do uzyskania penicyliny po II wojnie światowej

17.04.2020

Zgodnie z planem fabryki miały zacząć produkcję antybiotyku jeszcze w 1946 r., realizacja programu natrafiła jednak na duże trudności. Przede wszystkim UNRRA przygotowywała się do zakończenia działalności. W tym gorączkowym okresie nie udało się skompletować wyposażenia ani przeprowadzić szkolenia specjalistów z wszystkich objętych programem krajów. Tymczasem stosunki polityczne na świecie pogarszały się i realizacja tego […]

From Academic to Practical Areas: The Use and Development of Mathematical Instruments around 1900

17.04.2020

Around 1900, mathematics became a constitutive element of the newly formed technical sciences (electrical engineering, mechanical engineering, etc.). It was in this context that mathematicians began to discuss, in concrete terms, what was meant by “applied mathematics”. Developments in Germany, especially at Göttingen, played a leading role in this international process. When, in 1907, German […]

Wszechświat encyklopedystów polskiego baroku

04.12.2018

Publikacje o profilu encyklopedycznym zyskały w epoce baroku znaczny rozgłos. Ze względu na to, że do głównych celów tych publikacji należała popularyzacja nauki, odegrały one istotną rolę w kształtowaniu horyzontów kultury umysłowej dawnych czytelników. Źródła te stanowią interesującą podstawę dla badań skoncentrowanych na powiązaniach historii nauki z historią literatury i dziejami szeroko pojmowanego piśmiennictwa. W […]

Początki polskiej meteorytyki na Uniwersytecie Wileńskim w pierwszych dekadach XIX wieku

09.09.2018

Błędne teorie Arystotelesa na temat zjawisk meteorów i „spadających kamieni” – meteorytów okazały się wyjątkowo trwałe. Dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku próbowano znaleźć ich nową interpretację. Hipoteza o pozaziemskim pochodzeniu wpadających w ziemską atmosferę drobnych ciał nie od razu jednak znalazła wielu zwolenników; budziła natomiast duże zainteresowanie. Wysoki poziom nauk przyrodniczych i ścisłych […]

O wykładach Dawida Hilberta z równań różniczkowych w Getyndze

07.09.2018

Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe były i są niezwykle ważnym działem matematyki, mającym zastosowanie w wielu innych naukach, zwłaszcza w fizyce. Z drugiej strony, to fizyka spowodowała ich pojawienie się i stymulowała ich rozwój. Często na sukces naukowy uczonego, a szczególnie fizyka, znaczący wpływ miała jego wiedza z tej dziedziny. Na początku XX wieku równania […]

Aparaty pierwszych kriogeników

05.09.2018

Wiosną 1883 r. profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Karol Olszewski (1846–1915), chemik, i Zygmunt Wróblewski (1845–1888), fizyk – po raz pierwszy skroplili tlen w stanie statycznym, tzn. uzyskali widoczny menisk skroplonego gazu. To osiągnięcie, jedno z najważniejszych w polskiej nauce, było konsekwencją wcześniejszych odkryć praw termodynamiki oraz zastosowania rozwiązań technicznych, których celem było osiąganie coraz niższych […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT